อาหารพื้นเมืองจังหวัดรปทุมธานี

อาหารพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี

แกงมอญ ราชบุรี

แกงใบมะรุมอ่อนกับถั่วเขียว (ฟะตะนะฮ์ฮฺนายเดิงบ๊อดกาแมะบัว)

เครื่องปรุง : ใบมะรุมอ่อน ถั่วเขียวผ่าซีก กระชาย ๕ ราก หอมแดง ๔-๕ หัว ปลาย่าง กะปิ น้ำปลา
วิธีทำ : คั่วถั่วเขียวให้เหลืองจนมีกลิ่นหอม บดให้แตก ฝัดเอาเปลือกออกให้เกลี้ยง ปอกเปลือกมะละกอออกให้หมด ล้างน้ำให้สะอาด ฝานเป็นชิ้นบาง ๆ เช่นเดียวกับแกงส้ม แล้วทำดังนี้
๑. ตำกระชายและหอมแดงให้ละเอียด
๒. โขลกเนื้อปลาย่างและกะปิรวมกับข้อ ๑
๓. ละลายน้ำแกงกับน้ำ
๔. ใส่ถั่วเขียวลงในน้ำแกง
๕. ต้มถั่วเขียวให้เปื่อย ใส่มะละกอ
๖. ใส่ใบมะรุมอ่อน ปรุงรสตามต้องการ

แกงพุทรากับผักบุ้ง (ฟะอะโต่กาเหนิ่งหวุ่น)

เครื่องปรุง : พริกแห้ง ๕ เม็ด ฉีกแช่น้ำ กระชาย ๕ ราก ตะไคร้ ผิวมะกรูดเล็กน้อย หอมแดง ๔-๕ หัวกะปิ ปลาย่าง น้ำปลา
วิธีทำ : ทำตามขั้นตอนดังนี้
๑. คั้นพริกแห้งแช่น้ำ โขลกกับตะไคร้และผิวมะกรูดให้ละเอียด
๒. โขลกกระชาย หอมแดงรวมกับเครื่องปรุงในข้อ ๑
๓. ใส่กะปิ เนื้อปลาย่าง โขลกให้เข้ากัน
๔. ละลายเครื่องแกง ตั้งไฟ ใส่ผักบุ้งที่หั่นไว้ ต้มให้เดือด
๕. โขลกพุทราให้แตก ใส่ลงไป เติมน้ำปลา น้ำตาล ปรุงรสตามต้องการ บางสูตร ตำใส่ข้างเบือ (ข้าวสารแช่น้ำ) ลงในเครื่องปรุง ทำให้น้ำแกงข้น

แกงบอน (ฟะกราว)


เครื่องปรุง : พริกแห้ง ๘-๑๐ เม็ด ข่า ๔-๕ ชิ้นบาง ๆ ผิวมะกรูดครึ่งช้อนโต๊ะ ตะไคร้ ๑-๒ ต้น หอมแดง ๔-๕ หัว กระเทียม ๒ หัว พริกไทย ๑๕-๒๐ เม็ด หัวกระชาย ๑ หัว รากกระชาย ๕-๗ ราก ใบมะกรูด น้ำตาล น้ำปลา มะขามเปียก
วิธีทำ : ทำตามขั้นตอนดังนี้
๑. ตำพริกแห้งที่ฉีกแช่น้ำพร้อมกับข่า ผิวมะกรูด ตะไคร้และพริกไทยให้ละเอียด
๒. โขลกหัวกระชาย รากกระชาย หอมแดงและกระเทียมเข้ากับเครื่องปรุงข้อที่ ๑
๓. ละลายเครื่องแกง ตั้งไฟเดือด ใส่บอนที่ลอกเปลือกออกหั่นเป็นท่อน ๆ ต้มให้เดือด บอนจะยุบลงมาก
๔. ต้มให้แกงเดือดพล่าน ใส่ปลา ปล่อยให้เดือด
๕. ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียก น้ำปลา น้ำตาล ปรุงรสตามต้องการ
๖. โรยใบมะกรูดฉีกเป็นชิ้น ๆ คนให้เข้ากันแล้วยกลง

แกงกล้วยดิบกับใบมะขามอ่อน (ฟะปราดกาอะนะฮ์แมงโกล่น)
เครื่องปรุง : พริกแห้งฉีกแช่น้ำ ๒-๓ เม็ด กระชาย ๕ ราก หอมแดง ๔-๕ หัว กะปิ น้ำปลา
วิธีทำ : ทำตามขึ้นตอนดังนี้
๑. ตำพริกให้ละเอียด
๒. โขลกกระชาย หอมแดงและกะปิ ให้เข้ากับเครื่องปรุงในข้อ ๑
๓. โขลกเนื้อปลาย่าง ละลายน้ำแกง
๔. ใสกล้วยดิบที่สับไว้เป็นชิ้นยาว เล็ก ๆ หั่นบาง ๆ ตั้งไฟให้เดือด
๕. สับใบมะขามอ่อนใส่ลงไป คนให้ทั่ว รอให้เดือด ใส่น้ำปลายปรุงรสตามต้องการ

แกงผักรวม (ฟะคะเนกู่)

เครื่องปรุง : พริกแห้งฉีกแช่น้ำ ๒-๓ เม็ด กระชาย ๕ ราก หอมแดง ๔-๕ หัว ตะไคร้ ๒ ต้น ผิวมะกรูดเล็กน้อย กะปิ น้ำปลา
วิธีทำ : ทำตามขึ้นตอนดังนี้
1. ตำพริก ตะไคร้ ผิวมะกรูดให้ละเอียด
2. โขลกกระชาย หอมแดง กะปิและเนื้อปลาย่างให้เข้ากับเครื่องปรุงในข้อ ๑
3. ละลายน้ำแกง ใส่ผักรวมและใบกระเจี๊ยบแดงอ่อน ตั้งไฟให้เดือด ใส่น้ำปลา ปรุงรสตามต้องการ

แกงลูกมะสั้น (ฟะอะล้อด)
เครื่องปรุง : พริกแห้ง ๕ เม็ด ฉีกแช่น้ำ กระชาย ๕ ราก หอมแดง ๔-๕ หัว ผิวมะกรูดเล็กน้อย ตะไคร้เล็กน้อย กะปิ และน้ำปลา

วิธีทำ : ทำตามขึ้นตอนดังนี้
๑. คั้นพริกแห้งแช่น้ำ ตำพร้อมกับผิวมะกรูดและตะไคร้ให้ละเอียด
๒. โขลกตะไคร้ หอมแดง กระชายและกะปิเข้ากับเครื่องปรุงในข้อ ๑
๓. ละลายเครื่องแกงใส่น้ำพอสมควร ใส่ลูกสั้นที่โขลกหรือสับให้ละเอียด
๔. ตั้งไฟให้เดือด ใส่ปลาสดหรือปลาย่างตามต้องการ
๕. ลูกสั้นมีรสเปรี้ยว ปรุงรสด้วยน้ำปลา หากรสเปรี้ยวไม่พอ เติมน้ำมะขามตามใจชอบ

แกงผักรวม (ฟะคะเนกู่)

เครื่องปรุง : พริกแห้งฉีกแช่น้ำ ๒-๓ เม็ด กระชาย ๕ ราก หอมแดง ๔-๕ หัว ตะไคร้ ๒ ต้น ผิวมะกรูดเล็กน้อย กะปิ น้ำปลา
วิธีทำ : ทำตามขึ้นตอนดังนี้
1. ตำพริก ตะไคร้ ผิวมะกรูดให้ละเอียด
2. โขลกกระชาย หอมแดง กะปิและเนื้อปลาย่างให้เข้ากับเครื่องปรุงในข้อ ๑
3. ละลายน้ำแกง ใส่ผักรวมและใบกระเจี๊ยบแดงอ่อน ตั้งไฟให้เดือด ใส่น้ำปลา ปรุงรสตามต้องการ

แกงลูกมะสั้น (ฟะอะล้อด)
เครื่องปรุง : พริกแห้ง ๕ เม็ด ฉีกแช่น้ำ กระชาย ๕ ราก หอมแดง ๔-๕ หัว ผิวมะกรูดเล็กน้อย ตะไคร้เล็กน้อย กะปิ และน้ำปลา

วิธีทำ : ทำตามขึ้นตอนดังนี้
๑. คั้นพริกแห้งแช่น้ำ ตำพร้อมกับผิวมะกรูดและตะไคร้ให้ละเอียด
๒. โขลกตะไคร้ หอมแดง กระชายและกะปิเข้ากับเครื่องปรุงในข้อ ๑
๓. ละลายเครื่องแกงใส่น้ำพอสมควร ใส่ลูกสั้นที่โขลกหรือสับให้ละเอียด
๔. ตั้งไฟให้เดือด ใส่ปลาสดหรือปลาย่างตามต้องการ
๕. ลูกสั้นมีรสเปรี้ยว ปรุงรสด้วยน้ำปลา หากรสเปรี้ยวไม่พอ เติมน้ำมะขามตามใจชอบ

แกงมะตาด (ฟะฮะเปร๊า)

 

เครื่องปรุง : พริกแห้ง ๕ เม็ด ฉีกแช่น้ำ กระชาย ๕ ราก หอมแดง ๔-๕ หัว ผิวมะกรูดเล็กน้อย ตะไคร้เล็กน้อย กะปิ น้ำปลา

วิธีทำ : ทำตามขึ้นตอนดังนี้
๑. คั้นพริกแห้งแช่น้ำ ตำพร้อมกับผิวมะกรูดและตะไคร้ให้ละเอียด
๒. โขลกตะไคร้ หอมแดง กระชายและกะเข้ากับเครื่องปรุงในข้อ ๑
๓. ละลายเครื่องแกงใส่น้ำพอสมควร ใส่มะตาดที่สับแล้วหั่นตามทางยาวเป็นชิ้นเล็ก ๆ
๔. ตั้งไฟให้เดือด ใส่ปลาสดหรือปลาย่างตามต้องการ ถ้าหากต้องการน้ำแกงข้น แบ่งเนื้อปลาโขลกกับเครื่องแกง
๕. มะตาดมีรสเปรี้ยว ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาล หากรสเปรี้ยวไม่พอ เติมน้ำมะขามตามใจชอบ

ที่มา http://www.openbase.in.th/node/10060

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s